ખુશનુમાન મોસમની મઝા સુમુલ ઘી સાથે..

Cat Name :

બીજા બધાઅે જોયુ માત્ર દૂધ ત્યાં એક વ્યક્તિઅે જોય આમૂલ ક્રાંતિ.

Cat Name :

લાભાર્થીઓઅે જાતે જ પશુમેળામાં જઇ દૂધ કાઢી પશુઓની પસંદગી કરી

Cat Name :

અમૂલ દૂધ પીતા હૈ ઇન્ડિયા.

Cat Name :

વિશ્વમાં સૌથી વધુ વેચાણ ધરાવતી ઘારી એટલે સુમુલ ઘારી...

Cat Name :

આજે જ તમારી નજીકના સુમુલ ડેરી પાર્લર ઉપર તમારી ઘારી બુક કરાવો અને ચંદની પડવાની મજા માણો..

Cat Name :

સુમુલ “ડિવાઈન ગીર ગાય ઘી” નું પહેલું ક્ન્સાઈમેન્ટ અમેરિકા જવા રવાના થયું.

યુ એસ.એફ ડી એ ના નોર્મ્સ પ્રમાણે સુમુલ ડેરીએ તેનું પ્રથમ ક્ન્સાઈનમેંન્ટ અમેરિકા માટે રવાના કર્યું જેને સુમુલના ચેરમેનશ્રી રાજુભાઈએ લીલી ઝંડી આપીહતી.અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે સુમુલના ઉત્પાદનો આંતરરાષ્ટ્રીય ગુણવત્તા ધરાવતા હોય તેની માંગ માં સતત વધારો થતો આવ્યો છે. સુમુલ હેઝ્પ અને આઈ.એસ.ઓ.૨૨૦૦૫ જેવા ફૂડ સેફટી માનાંકો ધરાવે છે. સુમુલ ઘી સુરત શહેરમાંપણ બીજા કોઈ પણ ઘી કરતા તેની ઓર્ગેનોલેપટીક પ્રોપર્ટી તથા શુધ્ધતા માટે જાણીતું છે. ગુણવત્તા માટેના સતત આગ્રહી સુમુલના ચેરમેન રાજુભાઈ પાઠકે આ તબક્કે સુરત શહેર માટે અન્ય મુલ્ય-વર્ધિત પ્રો-બાયોટીક દહીં અને યોગર્ટની શ્રેણી પણ લાવી રહ્યા છે.તથા ચાંદની-પડવા માટે એક્ષ્પોર્ટ ક્વોલિટીની કેસર-બદામ-પીસ્તા અને સુગર-ફ્રી ઘારી પણ આ વખતે ફોરેનમાં ડીમાંડ હોઈ એક્ષ્પોર્ટ થનાર છે.

Cat Name : Milk Benefits,   News,   

સુમુલડેરીના ચેરમેન શ્રી રાજુભાઇ પાઠકે ખુબ જ સાસ્કુતિક અને અનોખી રીતે ઉજવી માનનીય વડાપધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી ની વષઁગાંઠ

Cat Name :

સુમુલ ડેરીની મીઠાઇ પિ્ઝરવેટીવ વગર ૩૦ દિવસ સુધી સાચવી શકાશે

Cat Name :

અનેરો બંધન પ્યારનો... ભાઇ આપે બહેનની સુરક્ષાનું વચન, અને સુમુલ આપશે તમારા સ્વાસ્થયની સુરક્ષાનું વચન ઇલાયચી પેંડા તથા અવનવી સુમુલ મિઠાઇઓ

Cat Name :

શુદધ દેશી ધી સ્વાસ્થ્ય માટે ખુબ જ જરૂરી, વષઁ માં ભર​વા માટે

Cat Name :

શુ તમે દરરોજ નું ૨૪૦ મી.લી કરતા ઓછું દૂધ પીવો છો ? ? ?

Cat Name :

સુમુલ શુદ્ધ ધી આપના રૂપિયાનુ પૂરેપૂરું વળતર

Cat Name :

હંમેશા રાખે આપને ફીટ સુમુલ પ્રો-ફીટ પ્રોબાયોટીક દહીં

Cat Name :

સુમુલ ડેરીના પારદશઁક વહીવટ ને જનરલ બોડઁમાં ચોમેરથી આવકાર

Cat Name :

સુમુલ સુવણઁ જયંતી વષઁ ખુશીઓ ની વિકાસધારા

Cat Name :

On This Occasion Of Republic Day We salute to Our Army & Promising To Serving Tasty & Healthy Food To Our Country

Cat Name :

સુમુલ બેકરી પ્રૉડ્ક્ટ્સ

Cat Name :

Office Conference हो या Family Function Be Ready Be Fresh Always સુમુલ બ્રેડ रखे आपका Kitchen का खयाल

Cat Name :

સુમુલ ડેરી લાવ્યુ છે, ડેરી પ્રોડક્ટ્સ સાથે બેકરી પ્રોડક્ટ્સ

Cat Name : News,