News

સુમુલ ડેરી લાવ્યુ છે, ડેરી પ્રોડક્ટ્સ સાથે બેકરી પ્રોડક્ટ્સ

Cat Name : News,   

ભરતમાં સર્વ પ્રથમ અધતન સાધનો થી સજજ તથા FSSAI આધારિત મોબાઈલ મિલ્ક......

Cat Name : News,   

Mobile testing laboratory

Cat Name : News,   

Money transfer to farmer every 15 days

Cat Name : News,   

અત્યાઆધુનિક ડેરી પ્લાન્ટનું ઉદધાટન કરાયુ

Cat Name : News,   

સુમુલ મા અતિઆધુનિક ડેરી પ્લાન્ટ "સુમુલ-૨" નું ઉદધાટન....

Cat Name : News,   

સુમુલ ડેરીના ૧૫ લાખ લીટર ક્ષમતા ના ફુલ્લી ઓટોમેટીક અતિઆધુનિક ડેરી પ્લાન્ટ "સુમુલ-૨" નું ઉદધાટન....

 

 

 

Cat Name : News,   

સુમુલ ડેરીના નવી પારડી શીત કેન્દ્ર ખાતે અતિ આધુનિક બેકરી પ્લાન્ટનું ભૂમિપૂજન

Cat Name : News,   

દેશમાં દૂઘ અને ડેરી ઉત્પાદનોમાં ભેળસેળ અંગે સુપ્રીમે ચિંતા વ્યકત કરી

Cat Name : News,   

मौसम कोई भी हो सुमुल दहीं खानेका बाहना चाहीये

Cat Name : News,   

सुरक्षित पतंग खेले…. लोगोंकी सुरक्षा पर ध्यान दे

Cat Name : News,   

सब का पता कट… हमेशा सब से उपर

Cat Name : News,   

શિયાળામાં… સ્વાસ્થ્યની સંભાળ સુમુલ થી સારી કોણ રાખે


Cat Name : Curd Benefits,   News,   

દૂધ વિષેની સંપૂર્ણ માહિતી

Cat Name : Milk Benefits,   News,   

ઈન્ડોર સ્ટેડિયમમાં બોલીવુડ કલાકાર શ્રી ધમૅેન્દ્રના હસ્તે સુમુલડેરીના ચેરમેન શ્રી રાજેશભાઈને લીમ્કા બુક ઓફ રેકોડૅ અેનાયાત થયો હતો...

Cat Name : News,   

લોકોમાં આરોગ્ય પ્રત્યે જાગૃતિ લાવ​વા સુમુલનો કાર્યક્રમ....

Cat Name : News,   

शिव की भक्ति, बढाएगी पढने की शकित !

Cat Name : News,   

જે શાળામાં અભ્યાસ કર્યો તેનું ૠણ કદી નહીં ભુલૂ : સુમુલ ચેરમેન રાજુ પાઠક

Cat Name : News,   

પશુપાલકો દુધના ધંધાને લધૂઉધાેગ બનાવે તો આથિૅક રીતે પગભર થઈ શકે : રાજુ પાઠક

Cat Name : News,   

દૂધ ઉત્પાદક મંડળીઅાેને મકાન બનાવવા સરકાર ટૉકન દરે જમીન ફાળવશે.

Cat Name : News,   

રાજ્ય સરકારનો પશુ પાલકો માટે મહત્વનો નિણૅય

Cat Name : News,   

ગુજરાતની સુમુલ ગોવામાં તેની ડેરીની કામગીરીનો પ્રારંભ કર​વા માટે સુસજ્જ​

Cat Name : News,   

સુમુલ આઇસ્ક્રીમ અને પાઉડર પ્રોજેકટ નુ ભુમિપુજન

Cat Name : News,   

દૂધ વ્ય​વસાયને વધુ વેગ​વાન બનાવ​વા માટે સુમુલ તમામ પ્રકારની મદદ કરશે : રાજુ પાઠક

Cat Name : News,   

દેશમા સૌથી પહેલા વેટનરી કોલેજ અને પશુ સં​વધૅન કેન્દ્ર માટે સુમુલની પસંદગી

sumul-5

Cat Name : News,   

એફઅાઈપી દૂધ મંડળીઓ દ્વારા ફટિૅલીટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ પ્રોગ્રામ ઉદ્ઘાટન સમારોહનુ આયોજન

sumul-4

Cat Name : News,   

શિયાળામાં ઘરમાં બનેલા શિયાળુ પાક (વાસણા) ઠંડીમાં સ્ફૂતી વધારે છે...

sumul-Image

Cat Name : News,   

સ્વ​.ડૉ.વગીશ કુરિયનને તેમના જન્મદિન નિમિતે કૉટી કૉટી વંદન...

Cat Name : News,   

દેશી જાતિઅઓના દુધાળા પશુઅઓની જાળવણી માટે રાજય સરકારનૉ ઐતિહાસિક નિણૅય

unnamed

Cat Name : News,   

સુમુલના સભાસદોના દૂધ હિસાબના નાણાં સીધા બેંક ખાતામાં જમા થશે.

photo

Cat Name : News,   

A new healthy gift for surat city at sumul dairy on world milk day.

news

Cat Name : News,   

By the artificial seed of Gir cows, now the Holsteins cows will also produce nutrition milk

SumulNews

Cat Name : News,   

શિયાળામાં... સ્વાસ્થ્યની સંભાળ સુમુલ થી સારી કોણ રાખે

શિયાળામાં

Cat Name : News,   

પેસ્ચ્યુંરાઈઝ મિલ્ક (દૂધ) વિશે માહિતી

news-20150112

Cat Name : News,   

ઠંડીમાં તમારા પરિવારની સુમુલ કરતા સારી સંભાળ કોણ રાખે ?

news-20150110

Cat Name : News,   

સુમુલ તંદુરસ્ત બાળ સ્પર્ધા - 2015

સુમુલ-તંદુરસ્ત-બાળ--સ્પર્ધા---2015

Cat Name : News,   Promotions / Greetings,   

नये साल का स्वागत मस्तीभरा, स्वास्थयभरा हो !

20141225-02

Cat Name : News,   Promotions / Greetings,   

अपनों के साथ स्वास्थय का आनंद लुटाईये....

20141225-01

Cat Name : News,   Promotions / Greetings,   

ठंड में आपके परिवार की हम से बहेतर देखभाल कौन करे ?

Cow milk in winter - 14 - final

Cat Name : News,   

सुरत के बच्चो की सालो साल की ऊर्जा

सुरत-के-बच्चो-की-सालो-साल-की-ऊर्जा

Cat Name : News,   

શું તમે જાણો છો... આપણી સુમુલ ડેરી નું દૂધ વધુ તાજુ છે અને અન્ય દૂધ કેમ વાસી છે ?.... કારણ કે

img sumul

Cat Name : News,   

હું દેશની સેવા દૂધ ઉત્પાદન કરીને કરું જ છુ. પણ મને પણ મારા કુટુંબ નું ભરણ-પોષણ કરવાનું છે.

sunul-new-20141112

Cat Name : News,   

AUTOMATIC STANDARDIZATION UNIT WITH CREAM SEPARATOR

15

Cat Name : News,   

ADVANCED U.H.T. STERILIZER & HOMOGENIZER

14

Cat Name : News,   

PRO – FIT – PROBIOTIC CURD INAUGURATION FUNCTION

13

Cat Name : News,   

“SUMUL HEALTHY BABY COMPETITION”

12

Cat Name : News,   

“RBP” RATION BALANCING PROGRAM BEING STARTED BY NDDB 31

8

Cat Name : News,   

Sumulya Health plus milk, Sumul Diet plus Milk

For the patients of Cardiac problems & Health conscious people, UHT DIET + milk having 0.5% fat & 8.07% SNF is being launched by the Sumul in electer packing & very good response received from the customer. In addition, for travelling people “Sumul Health plus' milk is being launched having 3.0% & 8.5% SNF which also gets good response from the customer. During the year, “Jome Flavoured Milk” (200 ml) also being started in UHT/ECLECSTER packing also gets a good response.

Cat Name : News,   

DISTRIBUTION PRORAMME BY SHRI A. S. MINA OF CENTRAL MINISTRY UNDER INTENSIVE DAIRY DEVELOPMENT PROJECT

7

Cat Name : News,   

IDEAL GIR COW EXHIBITION

6

Cat Name : News,